Wat speelt er?

Van groepsgedoe naar groepsplezier

Pedagogisch klimaat in beeld


Breng je pedagogisch klimaat in beeld met systemisch werk en ontdek hoe jouw leerlingen zich tot elkaar verhouden en hoe jij je tot jouw leerlingen verhoudt. Wat je met praten niet helder krijgt wordt zichtbaar en biedt handvatten voor rust en verandering.

Wil jij…


 • Rust in jouw groep
 • Een fijn pedagogisch klimaat
 • Inzicht in de onzichtbare knelpunten; pestgedrag, meidenvenijn, buitensluitingen, ruzies, irritaties
 • Vriendschappen in beeld
 • Weten wat zich achter het gedrag van leerlingen schuilhoudt
 • Handvatten om de balans te herstellen

Dan is een coach-interventie door middel van een groepstafelopstelling iets voor jou!
Met deze groepsinterventie maak je op eenvoudige en veilige wijze zichtbaar wat er onder de radar speelt en waar de groep hinder van ondervindt. Met dit inzicht creëer je begrip en rust bij jezelf en je leerlingen. Er wordt zichtbaar wat onbewust wordt weggedrukt onder het gedrag.

Wat gaan we doen?


We maken samen met de leerlingen een groepstafelopstelling van poppetjes, symbooltjes en ander klein of groot materiaal. Iedereen binnen de groep, het systeem, krijgt hiermee de mogelijkheid extern te maken wat er intern gebeurt en wordt beleefd. De onderliggende dynamiek wordt hiermee zichtbaar. Met deze inzichten kun je als leerkracht op eenvoudige en effectieve wijze de rust in de groep herstellen. Je merkt dat ook leerlingen hier een bijdrage aan gaan leveren. Alle leden binnen het systeem worden zich meer bewust van wat er speelt en gaan er, vroeg of laat, naar handelen!
Een groepstafelopstelling brengt de groep op positieve wijze in beweging en zet aan tot meer verbinding tussen leerlingen en leerkracht.

Doelen en acties op 4 niveaus


De inzichten bieden een vertrekpunt voor het stellen van concrete doelen om het pedagogisch klimaat te verbeteren.
We onderscheiden 4 niveaus:
 • Groep
 • Subgroep; groep leerlingen binnen de groep
 • Individuele leerling
 • Leerkracht

Per niveau kun je één of meerdere acties koppelen.
Denk hierbij aan:
 • het gericht inzetten van thema's uit jullie methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling.
 • het opzetten van of specifieker aansluiten bij een project.
 • wekelijks terugkerende kringgesprekken vanuit het inzicht.
 • begeleiding in kleinere groepen.
 • extra ondersteuning van een individuele leerling.
 • persoonlijke begeleiding van de leerkracht.
 • ...

Voor wie?


Voor groepen in het basisonderwijs.
Kosten: € 198,- voor ca. 90 min. (excl. btw)
Exclusief kosten voor voorbereiding en nazorg
Vraag naar de mogelijkheden voor vergoeding.

3x Groepsplezier


Het kan zijn dat je gedurende de opstelling zó enthousiast raakt over de inzichten, dat je dieper wilt duiken in de groepsdynamiek en dit schooljaar vaker gebruik wilt maken van systemisch werk. Hiervoor biedt Ynsight onderstaande mogelijkheden.

Leerkrachten aan het woord


Hieronder lees je de bevindingen van leerkrachten die met hun groep
hebben deelgenomen aan een groepstafelopstelling.


Nine van Linge, leerkracht groep 7 en teamleider, R.K. Basisschool De Wilsdonck in Raamsdonksveer
Via een kindertherapeut van een leerling uit onze groep kwamen we in contact met Yvonne. Zij heeft in onze groep een tafelopstelling gedaan. Dit was een zeer waardevolle en intensieve interventie. Doordat de leerkracht zelf meedoet en niet hoeft te begeleiden kun je goed observeren. De leerlingen worden uitgenodigd om hun ervaringen te delen maar dat hoeft niet. Naar aanleiding van de ervaringen en inzichten tijdens deze tafelopstelling hebben we vervolglessen gegeven.


Annette van de Vossenberg, leerkracht groep 6, Basisschool Uniek in Hoeven
Onlangs heeft Yvonne Ligtvoet van Ynsight een groepstafelopstelling gedaan in onze groep om inzicht te krijgen in de groepsdynamiek. Yvonne deed dit op een rustige en professionele manier. De leerlingen waren geboeid en betrokken (en dat is echt niet altijd het geval). Yvonne wist op een integere manier waardevolle informatie over het groepsplezier en de sociale structuur in onze groep te verwerven. Direct na de opstelling merkte ik dat de leerlingen meer begrip hadden voor elkaar en elkaars gevoelens (troost bieden bij verdriet). Ik heb mijn positieve ervaringen direct gedeeld met de directie en collega’s. Deze groepstafelopstelling heeft me meer opgeleverd dan de sociale competentie vragenlijsten van ruim 40 vragen die we jaarlijks moeten invullen. Ik wil beslist nog vaker gebruik maken van de diensten van Ynsight!


Femke Belgraver, leerkracht groep 8, IKC De Ark in Vlaardingen
“Juf wat is een groepstafelopstelling en wat komt ze dan precies doen en vertellen?” “We laten ons verrassen en dan wordt het vanzelf duidelijk.” En zo is het gegaan. Het bezoek van Yvonne bij ons in de groep heeft ons als groep inzichten gegeven en het klimaat in de groep beeldend gemaakt. Dit heeft geleid tot hele mooie gesprekken.
Wat is jouw plaats binnen de groep, waar sta jij en is die plek fijn voor jou? Een aantal leerlingen was wat onwennig in het begin, wisten niet goed wat er werd gecreëerd en wat hun plaats en rol was. Als snel werd dit duidelijker en pasten zij hun gedrag en houding aan. Leerlingen in de klas dachten niet alleen aan hun eigen plaats binnen de groep. Zij dachten ook aan mede-leerlingen en de leerlingen die er niet bij konden zijn.
Dankbaar dat wij Yvonne op bezoek hebben gehad. Dat wij aan knelpunten kunnen gaan werken én dat wij zien dat het pedagogisch klimaat al goed aanwezig is binnen de groep. Iedereen heeft zichzelf kunnen en durven neerzetten op zijn of haar plaats. Trots op mijn groep! Bedankt!
Neem contact op voor meer informatie of een presentatie.