Wat speelt er?

Van groepsgedoe naar groepsplezier

Pedagogisch klimaat in beeld


Breng je pedagogisch klimaat in beeld met systemisch werk en ontdek hoe jouw leerlingen zich tot elkaar verhouden en hoe jij je tot jouw leerlingen verhoudt. Wat je met praten niet helder krijgt wordt zichtbaar en biedt handvatten voor rust en verandering.

Wil jij…


  • Rust in jouw groep
  • Een fijn pedagogisch klimaat
  • Inzicht in de onzichtbare knelpunten; pestgedrag, meidenvenijn, buitensluitingen, ruzies, irritaties
  • Vriendschappen in beeld
  • Weten wat zich achter het gedrag van leerlingen schuilhoudt
  • Handvatten om de balans te herstellen

Dan is een coach-interventie door middel van een groepstafelopstelling iets voor jou!
Met deze groepsinterventie maak je op eenvoudige en veilige wijze zichtbaar wat er onder de radar speelt en waar de groep hinder van ondervindt. Met dit inzicht creëer je begrip en rust bij jezelf en je leerlingen. Er wordt zichtbaar wat onbewust wordt weggedrukt onder het gedrag.

Groepstafelopstelling


Bij een groepstafelopstelling wordt gebruik gemaakt van poppetjes, symbooltjes en ander klein of groot materiaal. Iedereen binnen de groep, het systeem, krijgt hiermee de mogelijkheid extern te maken wat er intern gebeurt en wordt beleefd. De onderliggende dynamiek wordt hiermee zichtbaar. Met deze inzichten kun je als leerkracht op eenvoudige en effectieve wijze de rust in de groep herstellen. Je merkt dat ook leerlingen hier een bijdrage aan gaan leveren. Alle leden binnen het systeem worden zich meer bewust van wat er speelt en gaan er, vroeg of laat, naar handelen!
Een groepstafelopstelling brengt de groep op positieve wijze in beweging en zet aan tot meer verbinding tussen leerlingen en leerkracht.

Voor wie?


Voor groepen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs.
Kosten: € 198,- per 1,5 uur (excl. btw)

3x Groepsplezier


Het kan zijn dat je gedurende de coachinterventie zó enthousiast raakt over de mogelijkheden van systemisch werk, dat je er meer van wilt weten. Hiervoor biedt Ynsight onderstaande mogelijkheden.
Neem contact op voor meer informatie of een presentatie.